Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miejskiej w Łasku: 1) Komisję Gospodarki, Finansów i Budżetu;
2) Komisję Oświaty i Kultury;
3) Komisję Porządku Publicznego;
4) Komisję Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej;
5) Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Przedmiotem działania Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu są sprawy związane z rozwojem gminy, gospodarką finansową gminy i jej jednostek organizacyjnych, ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami w tym mieniem komunalnym gminy.
3. Przedmiotem działania Komisji Oświaty i Kultury są zagadnienia dotyczące edukacji publicznej, zapobiegania patologiom wśród dzieci i młodzieży, funkcjonowania i rozpowszechniania kultury w gminie.
4. Przedmiot działania Komisji Porządku Publicznego to zadania dotyczące utrzymania porządku i czystości w gminie, ochrony przeciwpożarowej, współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za ład i porządek.
5. Przedmiotem działania Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej są sprawy związane ze sportem, kulturą fizyczną, ochroną zdrowia i opieką społeczną.
6. Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska są zagadnienia dotyczące rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, utrzymania dróg gminnych.
7. Składy osobowe komisji zostaną ustalone odrębną uchwałą.

§ 2. Zasady działania i tryb pracy komisji określa Statutu Gminy Łask. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.pdf (89,63KB)