Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 238/2021 Burmistrza Łasku z dnia 07-10-2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 24 gudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku - za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 25 grudnia 2021 r.
§ 2. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 238/2021 Burmistrza Łasku z dnia 07-10-2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę.pdf (112,53KB)