Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

14.10.2021 r. Ubezpieczenie Gminy Łask, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (44,50KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (171,56KB)
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia (112,91KB)
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza oferty (226,00KB)
XLS  Załącznik 2A. Wzór formularza szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny (39,50KB)
XLS  Załącznik 2B. Wzór formularza szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny (39,50KB)
XLS  Załącznik 2C. Wzór formularza szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny (39,50KB)
XLS  Załącznik 2D. Wzór formularza szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny (37,00KB)
XLS  Załącznik 2E. Wzór formularza szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny (47,00KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (41,50KB)
DOC  Załącznik 4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (43,50KB)
DOCX  Załącznik 5A. Wzór umowy cz. I (46,47KB)
DOCX  Załącznik 5B. Wzór umowy cz. II (44,70KB)
DOCX  Załącznik 5C. Wzór umowy cz. III (44,54KB)
DOCX  Załącznik 5D. Wzór umowy cz. IV (41,04KB)
DOCX  Załącznik 5E. Wzór umowy cz. V (43,63KB)
DOCX  Załącznik 8. Główne założenie procedury obsługi umowy (16,82KB)
DOCX  Załącznik 9. Wykaz jednostek Gminy Łask (15,60KB)
DOC  Załącznik 10. Wzór oświadczenia wykonawców (art. 117 ust. 4 ustawy) (46,00KB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.10.2021 r. (40,56KB)
PDF  Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia z 26.10.2021 r. (termin) (268,73KB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 02.11.2021 r. (40,56KB)
PDF  Zapytania 1-5 z wyjaśnieniami z 02.11.2021 r. (10,12MB)
PDF  Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia z 02.11.2021 r. (termin) (260,24KB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 05.11.2021 r. (40,55KB)
PDF  Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia z 05.11.2021 r. (termin, załączniki 2A-2C) (268,37KB)
XLS  Załącznik 2A. Wzór formularza szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny - aktualizacja z 05.11.2021 r. (39,50KB)
XLS  Załącznik 2B. Wzór formularza szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny - aktualizacja z 05.11.2021 r. (39,50KB)
XLS  Załącznik 2C. Wzór formularza szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny - aktualizacja z 05.11.2021 r. (39,50KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (309,55KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 10.11.2021 r. (706,88KB)

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 10.11.2021 r. - sprostowanie z 15.11.2021 r. (644,67KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 17.11.2021 r. - część IV. (298,97KB)
PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 17.11.2021 r. - część V. (335,37KB)

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.11.2021 r. - część I. (387,88KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDF  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 23.11.2021 r. - część II. i III. (276,37KB)