Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Łasku dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej poł. w Łasku przy Al. Niepodległości (obręb 14) oraz do sprzedaży poza przetargiem na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego poł. w Bałuczu

 Burmistrz  Łasku

 i n f o r m u j e

iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 wywieszony jest wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży poza przetargiem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej poł. w Łasku przy Al. Niepodległości (obręb 14) oraz do sprzedaży poza przetargiem na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego poł. w Bałuczu.

Wykaz  ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 09.11.2021r..Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. do 30.11.2021r.

Wszelkie  informacje  dot.  w/w nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro, pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 0-43 676-83-40 lub 676-83-54.                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                Burmistrz Łasku

                                                                                                              Gabriel Szkudlarek