Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936) , uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 21 listopada 2018 r. ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Łasku - Panu Gabrielowi Szkudlarkowi w sposób następujący: 1) wynagrodzenie zasadnicze: 4 800 zł miesięcznie (słownie: cztery tysiące osiemset zł); 2) dodatek funkcyjny: 2 100 zł miesięcznie (słownie: dwa tysiące sto zł); 3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; 4) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku..pdf (89,62KB)