Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych - gmina Łask

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI

Łódź, 3 listopada 2021 r.

GN-I.750.67.2021.AB

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze ustalenia odszkodowania
za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych

Działając na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art. 18 ust. 1g pkt 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021.1899) Wojewoda Łódzki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych położone w województwie łódzkim, powiecie łaskim:
gm. Łask
obr. Bałucz

dz. 403/1 (403), 402/20 (402/5), 555/1 (555), 753/3 (753/2), 753/15 (753/5), 771/1 (771), 559/1 (559), 401/5 (401/3), 401/7 (401/4), 772/1 (772), 558/5 (558/1), 722/2 (722/1), 557/1 (557)
obr. 15 Orchów
dz. 81/2 (81), 122/1 (122), 85/1 (85), 87/1 (87), 97/1 (97), 101/1 (101)
obr. Wola Bałucka
dz. 29/5 (29/4), 26/1 (26), 2/2 (2), objęte decyzją Wojewody Łódzkiego nr 69/21 z dnia 21 maja 2021 r., znak: GPB-II.7820.2.2021.JN/ASo zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask - ETAP I od km 66+400 do km 68+300”, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności oraz decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 106/21 z dnia 7 lipca 2021 r., znak: GPB-II.7820.3.2021.RP/AK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów Łask - Etap IV od km 73+193 do km 76+300, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, Wojewoda Łódzki rozważy możliwość wydania decyzji o ustaleniu i przekazaniu odszkodowania do depozytu sądowego, zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wszelkich informacji co do treści i sposobu realizacji niniejszego pisma można uzyskać pod numerem telefonu: 42 664 18 56.
 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Piotr Klimczak
Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami

PDF  Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego Gmina Łask (119,06KB)