Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych - miasto Łask

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI

Łódź, 3 listopada 2021 r.

GN-I.750.67.2021.AB

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze ustalenia odszkodowania
za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych

Działając na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art. 18 ust. 1g pkt 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021.1899) Wojewoda Łódzki podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych położone w województwie łódzkim, powiecie łaskim: miasto Łask obr. 19 m. Łask dz. 320/4 (320) obr. 20 m. Łask

dz. 168/4 (168), objęte decyzją Wojewody Łódzkiego nr 195/2020 z dnia 28 września 2020 r., znak: GPB-II.7820.8.2020 (JN/WM) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Łask-Gorczyn od km 1+290 do km 1+890, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, Wojewoda Łódzki rozważy możliwość wydania decyzji o ustaleniu i przekazaniu odszkodowania do depozytu sądowego, zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wszelkich informacji co do treści i sposobu realizacji niniejszego pisma można uzyskać pod numerem telefonu: 42 664 1 8 14.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Piotr Klimczak

Dyrektor Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami

PDF  Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego - Miasto Łask (113,08KB)