Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 201/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26-08-2021 w sprawie powierzenia dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli

Na podstawie art. 32 ust. 5 i 6 oraz 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Gmina Łask powierza dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku na zasadach określonych w Regulaminie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli w Gminie Łask, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg .
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrza Łasku z dnia 06 sierpnia 2020r. w sprawie powierzenia dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 201/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26-08-2021 w sprawie powierzenia dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli.pdf (657,57KB)

DOCXZałącznik nr .3 201/2021.docx (6,48KB)

DOCXZałącznik nr .3 201/2021.docx (6,48KB)

DOCXZałącznik nr .3 201/2021.docx (6,28KB)

DOCXZałącznik nr .4 201/2021.docx (5,86KB)

DOCXZałącznik nr 1.1.1.3.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.4.5 201/2021.docx (9,12KB)

DOCXZałącznik nr 1.1.1.3.1.1.3.4 201/2021.docx (5,86KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 201/2021.docx (9,93KB)

DOCXZałącznik nr 1.2.2.3.2.2.3.4.2.2.3.2.2.3.4.5 201/2021.docx (9,12KB)

DOCXZałącznik nr 1.2.2.3.2.2.3.4 201/2021.docx (5,86KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 201/2021.docx (7,01KB)

DOCXZałącznik nr 1.3.3.4.3.3.4.5 201/2021.docx (9,12KB)

DOCXZałącznik nr 1.3 201/2021.docx (7,52KB)

DOCXZałącznik nr 1.4 201/2021.docx (6,11KB)

DOCXZałącznik nr 1 201/2021.docx (13,97KB)

DOCXZałącznik nr 3 201/2021.docx (3,92KB)

DOCXZałącznik nr 4 do regulaminu dowozu dzieci do szk.docx (5,72KB)

DOCXZałącznik nr 4 do regulaminu dowozu dzieci do szk.docx (5,55KB)

DOCXZałącznik nr 6.4 201/2021.docx (9,42KB)

DOCXZałącznik nr Zalacznik Nr.docx (5,78KB)

DOCXZałącznik nr a1.4 201/2021.docx (6,48KB)