Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 278/2021 Burmistrza Łasku z dnia 22-11-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Orchowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014r. poz.1490; z 2020r. poz. 1698), zarządzenia Nr 198/2021 Burmistrza Łasku z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłaszam I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Orchowie, oznaczonej działką nr 500 o pow. 55 m2.
§ 2. Cena wywoławcza została ustalona w wysokości równej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 287/2020 Burmistrza Łasku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów.
§ 4. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 278/2021 Burmistrza Łasku z dnia 22-11-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Orchowie.pdf (205,43KB)

DOCXZałącznik nr 1 278/2021.docx (9,01KB)