Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26.11.2021 r. Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (44,00KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (112,30KB)
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia (122,71KB)
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego (73,00KB)
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (42,00KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków (45,50KB)
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy (81,10KB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa (19,89MB)
PDF  Załącznik 6. STWiORB (1,83MB)
7Z  Załącznik 7. Przedmiar robót (122,85KB)
DOC  Załącznik 6. Wzór oświadczenia wykonawców (art. 117 ust. 4 ustawy) (45,50KB)
DOC  Załącznik 9. Wzór zobowiązania (46,50KB)

DOC  Załącznik 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków - sprostowanie z 29.11.2021 r. (45,50KB)

PDF  Zapytanie 1 z 08.12.2021 r. z wyjaśnieniami z 10.12.2021 r. i zmianą SWZ (przesunięcie terminu składania ofert) (433,41KB)
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 10.12.2021 r. (przesunięcie terminu składania ofert) (40,19KB)

PDF  Zapytanie 2 z 08.12.2021 r. z wyjaśnieniami z 13.12.2021 r. (840,35KB)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (189,03KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 15.12.2021 r. (316,62KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 17.12.2021 r. (397,42KB)