Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 262/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-11-2021 w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwały Nr XXXV/468/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 października 2021 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi w 1422 roku, w skład którego wchodzą:
1. Pan prof. Marian Marek Drozdowski - Honorowy Obywatel Łasku - Współprzewodniczący Komitetu 2. Pan Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki - Współprzewodniczący Komitetu 3. Pan Gabriel Szkudlarek - Burmistrz Łasku - Wiceprzewodniczący Komitetu Członkowie Komitetu: 4. Ks. Arcybiskup Senior Władysław Ziółek - Honorowy Obywatel Łasku
5. Pan Tomasz Rzymkowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
6. Pan Paweł Bejda - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
7. Pani Agnieszka Hanajczyk - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
8. Pan Dariusz Joński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
9. Pan Marek Matuszewski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
10. Pan Piotr Polak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
11. Pan Paweł Rychlik - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
12. Pan Tadeusz Woźniak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
13. Pan Maciej Łuczak - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
14. Pan gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak - Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
15. Pan Robert Bartosik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
16. Pan Piotr Wołosz - Starosta Łaski
17. Pani Grażyna Błęcka-Kolska - polska aktorka teatralna i filmowa
18. Pan Stanisław Bordowicz - Radny Rady Miejskiej w Łasku
19. Pani Anna Doliwa – Prezes Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi"
20. Pan Sylwester Florczak - Radny Rady Miejskiej w Łasku
21. Pan Leszek Głogowski - Kierownik Klubu 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego
22. Pani Magdalena Kelnerowska - Dyrektor Łaskiego Domu Kultury
23. Pani Izabela Knul - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
24. Pani Elżbieta Krawczyk - Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
25. Pani Jadwiga Kurkowska-Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych UM w Łasku
26. Pani Agnieszka Leśniak - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 6 "Słoneczko" w Łasku
27. Pan Bogdan Lisiecki – Hetman Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych
28. Pan Robert Łyżwa - Przedstawiciel Cechu Rzemiosł im. Jana Łaskiego w Łasku
29. Pani Janina Kielanowicz - Marciniak - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Łaskiej Róży
30. Pan Włodzimierz Nowicki - Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Łasku
31. Pan płk pil. Piotr Ostrouch - Dowódca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego
32. Ks. kan. Piotr Pirek - Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Michała Archanioła w Łasku
33. Pan Grzegorz Rosiak - Kierownik Filii Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie
34. Pan Przemysław Sadziński - Radny Rady Miejskiej w Łasku
35. Pan Jerzy Skorek - Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku, przedstawiciel przedsiębiorców
36. Pan Rafał Stasiak – Przedstawiciel Łaskiego Towarzystwa Kulturalnego
37. Pani Aleksandra Tarnowska - Przedstawiciel Uniwersytetu III Wieku
38. Pan Sławomir Tralewski - Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej
39. Pani Bożena Trocka - Dąbrowa - Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
40. Ks. kan. Jarosław Wojtal - Dziekan Dekanatu Łaskiego

§ 2. Zadaniem Komitetu Honorowego jest patronowanie wydarzeniom i ich koordynacja w związku z obchodami Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi.
§ 3. W pracach Komitetu w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zaproszone celem konsultacji i wydawania opinii.
§ 4. Komitet Honorowy zostaje powołany z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia i działa do czasu zakończenia obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 262/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-11-2021 w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 600-lecia Nadania Praw Miejskich Łaskowi.pdf (145,20KB)