Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

06.12.2021 r. Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektu pomnika (rzeźby) pn. Ławeczka z Janem Łaskim

PDF  Ogłoszenie o konkursie (70,08KB)
DOCX  Regulamin konkursu (101,88KB)
DOCX  Załącznik 1. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie (21,81KB)
DOCX  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w konkursie (18,45KB)
DOCX  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z konkursu (17,04KB)
DOCX  Załącznik 4. Wzór pełnomocnictwa (20,67KB)
DOC  Załącznik 5. Istotne postanowienia umowy (153,50KB)
DOCX  Załącznik 6. Informacja cenowa (19,39KB)
DOCX  Załącznik 7. Karta identyfikacyjna (19,04KB)
DOCX  Załącznik 8. Wzór pokwitowania (58,25KB)
PDF  Załącznik 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (4,15MB)
PDF  Załącznik 10. Mapa do celów opiniodawczych (1,64MB)
DOCX  Załącznik 11. Mapa poglądowa lokalizacji (879,99KB)
DOCX  Załącznik 12. Zdjęcia lokalizacji (2,56MB)
DOCX  Załącznik 13. Wizerunek Jana Łaskiego (2,46MB)

PDF  Zapytanie 1 z 13.12.2021 r. z wyjaśnieniami i zmianami z 15.12.2021 r. (591,78KB)
DOCX  Załącznik 6. Informacja cenowa - aktualizacja z 15.12.2021 r. (18,34KB)
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie z 15.12.2021 r. (podniesienie wartości) (39,45KB)

PDF  Zapytanie 2 z 15.12.2021 r. z wyjaśnieniami i sprostowaniem Regulaminu z 17.12.2021 r. (521,61KB)

PDF  Wykaz uczestników zakwalifikowanych do I etapu konkursu (284,81KB)

PDF  Zmiana Regulaminu konkursu z 13.01.2022 r. (zmian składu sądu konkursowego) (308,80KB)

PDF  Zmiana Regulaminu konkursu z 19.01.2022 r. (zmian składu sądu konkursowego) (199,11KB)
PDF  Wyniki oceny opracowań studialnych zakwalifikowanych do II etapu konkursu.pdf (206,56KB)
DOCX  Informacja o wynikach konkursu (15,08KB)