Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 289/2021 Burmistrza Łasku z dnia 03-12-2021 w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu jego pracy

Na podstawie art. 335 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) postanawiam:

§ 1. Powołać Sąd Konkursowy w celu przeprowadzenia konkursu rzeźbiarsko - architektonicznego na opracowanie koncepcji projektu pomnika (rzeźby) pn. ”Ławeczka z Janem Łaskim„ w następującym składzie:
1) Przewodnicząca Sądu Konkursowego - Lidia Sosnowska (Zastępca Burmistrza Łasku)
2) Zastępca Przewodniczącej Sądu Konkursowego - Beata Mielczarek ( Sekretarz Gminy Łask )
3) Sędzia Sądu Konkursowego - prof. Bogdan Topor (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
4) Sędzia Sądu Konkursowego - dr hab. Tomasz Matuszak, prof. uczelni (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
5) Sędzia Sądu Konkursowego - Ks. Kan. Piotr Pirek (Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Michała Archanioła w Łasku)
6) Sędzia Sądu Konkursowego - Beata Szczepaniak (Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli)
7) Sędzia Sądu Konkursowego - Agata Świstek –(absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi)
8) Sędzia Sądu Konkursowego - Włodzimierz Nowicki – (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Łasku )
9) Sędzia Sądu Konkursowego - Ewa Iwaszkiewicz – Beridze – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łasku
10) Sędzia Sądu Konkursowego - Andrzej Dejnarowicz (Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Łasku)
11) Sekretarz Sądu Konkursowego – bez prawa głosu: Aneta Możdżanowska (Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku)

§ 2. Organizację i tryb pracy Sądu Konkursowego określa Regulamin Pracy Sądu Konkursowego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Sądu Konkursowego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 289/2021 Burmistrza Łasku z dnia 03-12-2021 w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu jego pracy.pdf (401,47KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 289/2021.docx (6,72KB)

DOCXZałącznik nr 1 289/2021.docx (13,05KB)