Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 181/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-07-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2018 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej)

Na podstawie art. art.30 ust.1, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz Zarządzenia Nr 141/2018 Burmistrza Łasku z dnia 22.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie”, zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 175/2018 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej) § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. Powołuję zespół spisowy w składzie: 1. Mariusz Kubarski - Przewodniczący zespołu spisowego 2. Paweł Kruszek - Z-ca Przewodniczącego zespołu spisowego 3. Grzegorz Markiewicz - Członek zespołu spisowego ”;
§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 181/2021 Burmistrza Łasku z dnia 30-07-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2018 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej).pdf (168,22KB)