Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/487/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące nazwy ulic w miejscowości Ostrów: 1) ulica Truskawkowa – droga gminna oznaczona działką nr ewidencyjny 242 biegnąca od ulicy Dworskiej w kierunku południowym do ulicy Gajowej - załącznik nr 1;
2) ulica Leśnych Ziół – droga gminna oznaczona działką nr ewidencyjny 109/17 biegnąca od ulicy Podmiejskiej w kierunku południowym do działki nr 109/18 - załącznik nr 2;
3) ulica Bławatkowa – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 142, 143/14, 148 biegnąca od ulicy Słonecznikowej w kierunku wschodnim, i dalej w kierunku południowym do działki nr 147 - załącznik nr 3;
4) ulica Modrakowa – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 287, 248/18, 248/12, 249/12, 250/7 biegnąca od działki nr 242 w kierunku wschodnim do działki nr 251/3 - załącznik nr 4;
5) ulica Malinowa – droga gminna oznaczona działkami nr ewidencyjny 374/23, 374/25, 374/17, 374/27 biegnąca z północy od działki nr 374/3 w kierunku południowym do działki nr 374/30 - załącznik nr 5.

§ 2. Przebieg ulic, o których mowa w § 1 zaznaczono na mapach stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII/487/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask.pdf (2,92MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVII/487/2021.docx (569,75KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVII/487/2021.docx (560,25KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXVII/487/2021.docx (503,42KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXVII/487/2021.docx (583,60KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXXVII/487/2021.docx (1,01MB)