Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/488/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowosci Ostrów, gmina Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące nazwy ulic w miejscowości Ostrów:
1) ulica Szafirkowa – biegnąca od ulicy Fiołkowej w kierunku wschodnim do działki nr ewid 131/24 (działka nr ewidencyjny 131/25 - załącznik nr 1);
2) ulica Tulipanowa – biegnąca od ulicy Gajowej w kierunku północnym do drogi gminnej działki nr 287 (działka nr ewidencyjny 248/10 - załącznik nr 2);
3) ulica Kaczeńcowa – biegnąca od ulicy Gajowej w kierunku południowym do działki nr 273/5 (działka nr ewidencyjny 273/6 - załącznik nr 3);
4) ulica Morelowa – biegnąca od ulicy Dworskiej w kierunku południowym do działki nr 232/14 (działka nr ewidencyjny 232/13 - załącznik nr 4).

§ 2. Przebieg ulic, o których mowa w § 1 zaznaczono na mapach stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII/488/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowosci Ostrów, gmina Łask.pdf (2,22MB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVII/488/2021.docx (460,01KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVII/488/2021.docx (674,13KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXVII/488/2021.docx (501,14KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXVII/488/2021.docx (799,25KB)