Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/496/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie przez Dyrektora Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku na okres kolejnych 3 lat: 1) lokalu o pow. 23,5 m 2 , znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Łasku przy ul. Polnej 12, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny; 2) lokalu o pow. 15 m 2 , znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Łasku przy ul. Polnej 12, z przeznaczeniem na gabinet słuchu; 3) lokalu o pow. 12 m 2 , znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 w Łasku-Kolumnie przy Pl. Szarych Szeregów 8, z przeznaczeniem na gabinet urologiczny; 4) lokalu o pow. 52 m 2 , znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Wrzeszczewicach Skrejnia 15A, z przeznaczeniem na lokal mieszkalny. 2. Przedmiotowe umowy najmu zawarte będą na rzecz dotychczasowych najemców.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII/496/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.pdf (162,42KB)