Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/503/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się:
1) Radnego Sylwestra Florczaka ze składu Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, w związku z rezygnacją z członkostwa w ww. komisji;
2) Radną Justynę Kmiecik - Pasternak ze składu Komisji Oświaty i Kultury, w związku z rezygnacją z członkostwa w ww. komisji.

§ 2. Powołuje się Radną Justynę Kmiecik - Pasternak w skład Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
§ 3. W związku z § 1 i 2 w uchwale Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku, zmienionej uchwałami: Nr IV/36/2018 z 28 grudnia 2018 r., Nr XI/135/2019 i Nr XI/136/2019 z 3 lipca 2019 r., Nr XIV/167/2019 z 30 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 2 uchyla się pkt 5;
2) w załączniku Nr 4 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
4) Justyna Kmiecik - Pasternak - Członek Komisji. ”;

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII/503/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 01-12-2021 zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.pdf (165,63KB)

DOCXAkt_RCL XXXVII/503/2021.docx (39,96KB)