Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 290/2021 Burmistrza Łasku z dnia 03-12-2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535)

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 2. Ustalenie planu następuje w zakresie dochodów i wydatków.
§ 2. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota
758 75816 6100 2021 2 591 434,00 zł
851 85195 2180 2021 35 316,00 zł
RAZEM   2 626 750,00 zł

 

§ 3. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

 

Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji Kwota
700 70005 6050 2021 2 591 434,00 zł
851 85195 4010 2021 10 408,51 zł
851 85195 4110 2021 1 701,81 zł
851 85195 4120 2021 66,15 zł
851 85195 4210 2021 21 065,60 zł
851 85195 4300 2021 2 073,93 zł
RAZEM   2 626 750,00 zł

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 290/2021 Burmistrza Łasku z dnia 03-12-2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19.pdf (181,81KB)