Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości leśnych położonych w Mikołajówku, obręb Kopyść, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 592 i 594

Na podstawie art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490, z 2020r. poz. 1698), komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr 287/2020 Burmistrza Łasku z dnia 25.11.2020r. w składzie:

  1. Beata Rybak - Strugała – przewodnicząca Komisji,
  2. Magdalena Tracz – członek Komisji,
  3. Angelika Augustyniak – Czyż – członek Komisji,
  4. Aleksandra Chudzia – członek Komisji 

zakwalifikowała do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości leśnych poł. w Mikołajówku, obręb Kopyść, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 592 o pow. 500 m2 oraz 594 o pow. 600 m2 Państwa Marianny i Mariana małż. Janas.

W/w oferenci spełnili warunki określone w ogłoszeniu i zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w przetargu, który odbędzie się 14.12.2021r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku.

Komisja przetargowa:

Beata Rybak – Strugała – przewodnicząca komisji        
Magdalena Tracz  
Angelika Augustyniak – Czyż 
Aleksandra Chudzia