Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 299/2021 Burmistrza Łasku z dnia 14-12-2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. ppoz. 1372, 1834) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku - za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 1 stycznia 2022 r.
§ 2. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 299/2021 Burmistrza Łasku z dnia 14-12-2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę.pdf (156,26KB)