Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 305/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-12-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 289/2021 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu jego pracy

Na podstawie art. 335 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) postanawiam:

§ 1. W Zarządzeniu nr 289/2021 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu jego pracy w § 1 zmienia się treść pkt. 7), który otrzymuje brzmienie: "Sędzia Sądu Konkursowego - Agnieszka Świstek (absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi)."
§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 289/2021 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2021r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Sądu Konkursowego
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 305/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-12-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 289/2021 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu jego pracy.pdf (159,63KB)