Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 300/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-12-2021 w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) w związku z § 1 ust. 5 Uchwały Nr XXX/382/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia w nowym składzie:
1. Jadwiga Kurkowska - Przewodniczący Zespołu
2. Agata Subczyńska - Członek Zespołu
3. Ewa Jankowska - Członek Zespołu
4. Hanna Waśniewska - Członek Zespołu
4. Agnieszka Szymczak - Członek Zespołu
5. Sylwia Piechulska - Członek Zespołu
6. Małgorzata Pronin - Członek Zespołu
7. Wiesława Pokorska - Przedstawiciel ZNP

§ 2. Zespół pracuje zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr XXX/382/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 298/2020 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2020r.w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 300/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-12-2021 w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia.pdf (168,17KB)