Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 301/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-12-2021 w sprawie powołania składu Zespołu ds. Funduszu Zdrowotnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) w związku z § 10 Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. Funduszu Zdrowotnego celem zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w składzie:
1) Przedstawiciel organu prowadzącego: Pani Jadwiga Kurkowska,
2) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku: Pani Izabela Knul,
3) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu: Pani Ewa Jankowska
4) Księgowa: Pani Małgorzata Strzelczyk,
5) Księgowa: Pani Sylwia Piechulska
6) Przedstawiciel ZNP: Pani Wiesława Pokorska,

§ 2. Zespół, o którym mowa w § 1, powołany celem zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, działa zgodnie z Regulaminem określającym wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 299/2020 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. Funduszu Zdrowotnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 301/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-12-2021 w sprawie powołania składu Zespołu ds. Funduszu Zdrowotnego.pdf (166,60KB)