Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 304/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-12-2021 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do realizacji zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury -"Laboratoria przyszłości"

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz na podstawie § 9 ust. 4 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M. P. z 2021 r., poz. 939) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Upoważnia się dyrektorów szkół do podejmowania działań w ramach realizacji zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"w zakresie dokonania zakupów oraz czynności związanych z ich dokonywaniem.
§ 2. Wykaz dyrektorów jednostek oświatowych otrzymujących upoważnienie stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Łask.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 304/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-12-2021 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do realizacji zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury -"Laboratoria przyszłości".pdf (217,28KB)

DOCXZałącznik nr 1 304/2021.docx (6,09KB)