Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 270/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18-11-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z póź. zm.) art.68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U.z 2021 r.,poz. 305 póź.zm.) wypełniając obowiązki z kontroli zarządczej oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia16 grudnia2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. NR 15, poz. 84) zarządzam co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku zmienionego Zarządzeniami: Nr 6/2016 Burmistrza Łasku z dnia 8 stycznia 2016 roku, Nr 86/2016 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Nr 146/2016 Burmistrza Łasku z dnia 18 lipca 2016 roku, Nr 206/2016 Burmistrza Łasku z dnia 26 września 2016 roku, Nr 249/2016 Burmistrza Łasku z dnia 22 listopada 2016 roku, Nr 147/2017 Burmistrza Łasku z dnia 19 lipca 2017 roku, Nr 40/2018 roku Burmistrza Łasku z dnia 8 lutego 2018 roku, Nr 54/2018 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2018 roku, Nr 234/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Nr 1/2019 Burmistrza Łasku z dnia 2 stycznia 2019 roku, Nr 82/2019 Burmistrza Łasku z dnia 22 marca 2019 roku, Nr 30/2020 Burmistrza Łasku z dnia 7 lutego 2020 roku, Nr 9/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15 stycznia 2021 roku, Nr 139/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2021, wprowadza się następujące zmiany:
1. W części I – Upoważnienie do podpisywania dokumentów pod względem merytorycznym: punkt 6 tabeli otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2021 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 270/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18-11-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku.pdf (234,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 270/2021.docx (6,43KB)