Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 302/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 222, art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz § 16 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2021 na podstawie złożonych wniosków w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 66/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Nr 84/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 85/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 86/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 87/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 90/2021 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr 94/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 103/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 114/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr 144/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., Nr 152/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 160/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 174/2021 z dnia 20 lipca 2021 r., Nr 178/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr 199/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Nr 208/2021 z dnia 8 września 2021 r., Nr 209/2021 z dnia 8 września 2021 r., Nr 212/2021 z dnia 15 września 2021 r., Nr 221/2021 z dnia 23 września 2021 r., Nr 229/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 247/2021 z dnia 20 października 2021 r., Nr 253/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr 266/2021 z dnia 12 listopada 2021 r., Nr 271/2021 z dnia 18 listopada 2021 r., Nr 285/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r., Nr 294/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/376/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/402/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/416/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/437/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 7 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/465/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 września 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/470/2021 z dnia 20 października 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/486/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1 niniejszego zarządzenia:
1) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w §1 załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 5. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 302/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-12-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (1,74MB)

DOCXZałącznik nr 1 302/2021.docx (25,41KB)

DOCXZałącznik nr 2 302/2021.docx (17,06KB)