Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 307/2021 Burmistrza Łasku z dnia 21-12-2021 w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, poz. 954) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyłączam kartę adresową zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łask tj. pozycję 99 Willa w Łasku-Kolumnie, ul. Wojska Polskiego 26 (dz. ewid. nr 261, obręb 5).
§ 2. Wyłączona karta z gminnej ewidencji zabytków będzie przechowywana w archiwum zakładowym.
§ 3. Wyłączenie karty adresowej w/w zabytku nieruchomego dokonuje się po uzyskaniu opinii Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pismo z dnia 30.11.2021 r. znak WUOZ-ZRR.5133.52.2021.EC).
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 307/2021 Burmistrza Łasku z dnia 21-12-2021 w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf (159,78KB)