Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 309/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23-12-2021 w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku nieruchomość lokalową stanowiącą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834/ art.13 ust1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 / Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na przekazanie w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku lokal mieszkalny oznaczony nr 32 o pow. 36,7m 2 poł. na parterze w budynku przy ul. Jana Pawła II 2 w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 20, stanowiący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Do lokalu należy także komórka o powierzchni 3,04m 2 znajdująca się w piwnicy budynku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. § 2. Przekazanie w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku, lokalu mieszkalnego opisanego w § 1 zarządzenia, następuje w celu zawarcia umowy najmu na cele mieszkaniowe.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 309/2021 Burmistrza Łasku z dnia 23-12-2021 w sprawie przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku nieruchomość lokalową stanowiącą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.pdf (159,01KB)