Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 310/2021 Burmistrza Łasku z dnia 28-12-2021 zmieniające Zarządzenie nr 264/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2021 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106) oraz Zarządzenia nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie", zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 264/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2021 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie: "§5. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie podanym w załączniku do niniejszego zarządzenia:
1 metodą spisu z natury na dzień 31 października 2021 r.,

2 w drodze pisemnego potwierdzenia sald i weryfikacji danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami na dzień 31 grudnia 2021 r. z wyłączeniem zobowiązań wobec kontrahentów oraz udziałów w Spółkach, które inwentaryzuje się na dzień 30 listopada 2021 r.".


§ 2. Załącznik do Zarządzenia nr 264/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2021 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 264/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2021 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnikowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 310/2021 Burmistrza Łasku z dnia 28-12-2021 zmieniające Zarządzenie nr 264/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych za rok 2021 objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim.pdf (338,43KB)

DOCXZałącznik nr 1 310/2021.docx (10,39KB)