Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 311/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowej dla Szkół Podstawowych na terenie Gminy Łask

Na podstawie art. art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Łasku, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika, Szkoły Podstawowej w Okupie im. Janusza Korczaka, Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie im. Wojska Polskiego, pozostałe środki trwałe podlegające ewidencji ilościowej o wartości 1 756,30 zł stanowiące majątek Gminy Łask zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarzadzenia.
§ 2. Przekazanie pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowej zostanie udokumentowane protokołem przekazania-odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 311/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowej dla Szkół Podstawowych na terenie Gminy Łask.pdf (299,45KB)

DOCXZałącznik nr 1 311/2021.docx (6,59KB)