Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 313/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 306/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznycho wartości większej niż 20 000 złotych i mniejszej niż 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz na podstawie art. 7 pkt 7 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598) postanawiam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 306/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości większej niż 20 000 złotych i mniejszej niż 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku w § 1 ust. 6 dodaje się punkty 10) i 11) o następującym brzmieniu: „10) redakcja oraz usługa składu i druku czasopism, biuletynów oraz publikacji;” „11) produkcja i emisja materiałów filmowych.”.
§ 2. Wykonanie powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 313/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 306/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznycho wartości większej niż 20 000 złotych i mniejszej.pdf (158,62KB)