Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/512/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Łask, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/512/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29-12-2021 w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.pdf (388,41KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXVIII/512/2021.docx (7,49KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXVIII/512/2021.docx (8,52KB)