Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-01-2022 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594; poz. 645) oraz na podstawie art. 4¹ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku następujące osoby:
1. Panią Anetę Rybak - członka Komisji,
2. Pana Łukasza Gębarowskiego - członka Komisji.

§ 2. W pozostałym zakresie skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku nie ulega zmianie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Łasku z dnia 04-01-2022 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku.pdf (158,64KB)