Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat, na część działki oznaczonej numerem 33/2 o pow. 16,5 m 2 poł. w Łasku, w obrębie 13 przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem na ustawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.pdf (93,51KB)