Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11-01-2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych

Na podstawie art. 84 ust.3 pkt 1 i ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 854 z późn. zm), art. 10c ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o Ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477) zarządzam, co następuje :

§ 1. W zarządzeniu Nr 35/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18 lutego 2021 r. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kontrola będzie przeprowadzana w oparciu o wykaz podatników posiadających gospodarstwo rolne, z zachowaniem zasady, iż kontroli podlega do 5% gospodarstw rocznie, wybranych losowo z gminy Łask." § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11-01-2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych.pdf (159,57KB)