Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 318/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927,1981)

§ 1. Przekazuję gminnym jednostkom organizacyjnym informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w Budżecie Gminy Łask na rok 2022, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 17, celem sporządzenia planów finansowych swoich jednostek przez dostosowanie projektów planów finansowych.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 318/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok.pdf (5,15MB)

DOCXZałącznik nr 0 318/2021.docx (316,27KB)

DOCXZałącznik nr 1 318/2021.docx (176,74KB)

DOCXZałącznik nr 1 318/2021.docx (293,86KB)

DOCXZałącznik nr 2 318/2021.docx (273,83KB)

DOCXZałącznik nr 2 318/2021.docx (420,73KB)

DOCXZałącznik nr 3 318/2021.docx (293,08KB)

DOCXZałącznik nr 3 318/2021.docx (109,23KB)

DOCXZałącznik nr 4 318/2021.docx (316,51KB)

DOCXZałącznik nr 4 318/2021.docx (511,98KB)

DOCXZałącznik nr 5 318/2021.docx (113,06KB)

DOCXZałącznik nr 5 318/2021.docx (204,08KB)

DOCXZałącznik nr 6 318/2021.docx (11,82KB)

DOCXZałącznik nr 6 318/2021.docx (193,27KB)

DOCXZałącznik nr 7 318/2021.docx (7,78KB)

DOCXZałącznik nr 7 318/2021.docx (234,94KB)

DOCXZałącznik nr 8 318/2021.docx (201,84KB)

DOCXZałącznik nr 9 318/2021.docx (200,14KB)