Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 319/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 249 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz wykonując Uchwałę Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022

§ 1. 1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na 2022 r., określające: dział, rozdział, paragrafy dochodów i ich wykonawcę - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na 2022 r., określające: dział, rozdział, grupę wydatków i dysponenta środków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Przyjmuje się przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na 2022 r., których wykonawcą jest Urząd Miejski w Łasku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Postanawia się przekazać podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu zgodnie z § 1.
§ 4. Przyjmuje się symbolikę określającą nazwy jednostek budżetowych wykonujących budżet na 2022 r. z § 1 - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 319/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2022 r..pdf (3,30MB)

DOCXZałącznik nr 1 319/2021.docx (1,08MB)

DOCXZałącznik nr 2 319/2021.docx (27,02KB)

DOCXZałącznik nr 3 319/2021.docx (63,87KB)

DOCXZałącznik nr 4 319/2021.docx (6,63KB)