Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 320/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2022 r.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 249 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz wykonując Uchwałę Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022

§ 1. Zatwierdza się plany finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok niżej wymienionych jednostek budżetowych gminy:
1. Urząd Miejski w Łasku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zatwierdza się plan dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dla:
1. Urzędu Miejskiego w Łasku
1 z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych na kwotę 1.149,00 zł


2. Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
1 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na kwotę 250.500,00 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 320/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2022 r..pdf (673,46KB)

DOCXZałącznik nr 1 320/2021.docx (6,96KB)

DOCXZałącznik nr 2 320/2021.docx (7,57KB)

DOCXZałącznik nr 3 320/2021.docx (6,83KB)