Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat, na działki oznaczone nr 442 o pow. 18 m 2 i nr 443 o pow. 18 m 2 wraz z udziałem w działce podjazdowej oznaczonej nr 439 o pow. 272 m 2 , poł. w Łasku przy ul. Południowej z przeznaczeniem na cele garażowe. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.pdf (92,85KB)