Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

20.01.2022 r. Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości Podłaszcze

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (44,00KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (112,12KB)
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia (120,67KB)
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego (73,00KB)
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (42,00KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (45,50KB)
DOCX  Załącznik 4. Wzór umowy (81,33KB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa (46,58MB)
PDF  Załącznik 6. STWiORB (3,79MB)
PDF  Załącznik 7. Przedmiar robót (120,84KB)
DOC  Załącznik 8. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy (45,50KB)
DOC  Załącznik 9. Wzór zobowiązania (46,50KB)

PDF  Zapytanie 1 z 28.01.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 01.02.2022 r. (324,36KB)

DOCX  Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia z 03.02.2022 r. (zmiana dot. przedmiotu zamówienia oraz terminu składania ofert) (25,35KB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 03.02.2022 r. (wersja robocza, ze względu na awarię na stronie https://ezamowienia.gov.pl) (36,87KB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane 04.02.2022 r.) (37,81KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (213,10KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 09.02.2022 r. (245,54KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDF  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 11.02.2022 r. (222,68KB)