Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

20.01.2022 r. Budowa sieci wodociągowej w m. Aleksandrówek i Rokitnica w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej w turystyczno- rekreacyjnej miejscowościach Rokitnica i Aleksandrówek w Dolinie Rzeki Grabi”

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (45,00KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (117,80KB)
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia (121,57KB)
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego (73,00KB)
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (38,00KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (46,00KB)
DOC  Załącznik 4. Wzór umowy (330,00KB)
7Z  Załącznik 5.1. Dokumentacja projektowa (22,97MB)
7Z  Załącznik 5.2. Dokumentacja projektowa (19,59MB)
7Z  Załącznik 5.3. Dokumentacja projektowa (47,59MB)
7Z  Załącznik 6. STWiORB (257,29KB)
7Z  Załącznik 7. Przedmiar robót (9,64KB)
DOC  Załącznik 8. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy (45,50KB)
DOC  Załącznik 9. Wzór zobowiązania (46,50KB)
PDFZapytanie nr 1 wraz z wyjaśnieniami (2,20MB)
ZIP  Dokumentacja projektowa - aktualizacja (4,47MB)
PDF  Zapytanie nr 2 wraz z wyjaśnieniami (1,17MB)

DOCX  Zmiana SWZ z 02.02.2022 r. (zmiana terminu składania ofert) (25,27KB)
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 02.02.2022 r. (zmiana terminu składania ofert) (39,91KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (237,52KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 11.02.2022 r. (449,76KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 04.03.2022 r. (259,29KB)