Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-11-2021 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku"

Na podstawie art 53, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego "Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie" - stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z niżej wymienioną instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.
§ 3. Traci moc Zarządzenia Nr 141/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie” zmienione zarządzeniem nr 275/2018 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2018r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-11-2021 w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku".pdf (5,68MB)

DOCXZałącznik nr .1 259/2021.docx (6,30KB)

DOCXZałącznik nr .3 259/2021.docx (6,22KB)

DOCXZałącznik nr .3 259/2021.docx (6,20KB)

DOCXZałącznik nr .8 259/2021.docx (232,30KB)

DOCXZałącznik nr 1.1.1.3.1.1.3.4 259/2021.docx (6,03KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 259/2021.docx (8,07KB)

DOCXZałącznik nr 1.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.2.2.1.1.1.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.2.2.1.1.1.1.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.2.2.1.1.1.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.2.2.1.1.1.1.1 259/2021.docx (149,81KB)

DOCXZałącznik nr 1.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.2.2.1.1.1.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.2.2.1.1.1.1 259/2021.docx (6,73KB)

DOCXZałącznik nr 1.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.2.2.1.1.1 259/2021.docx (6,30KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 259/2021.docx (10,15KB)

DOCXZałącznik nr 1.3 259/2021.docx (6,23KB)

DOCXZałącznik nr 1.4.4.1.4.4.1.1.4.4.1.4.4.1.1.1 259/2021.docx (149,81KB)

DOCXZałącznik nr 1.4.4.1.4.4.1.1 259/2021.docx (6,73KB)

DOCXZałącznik nr 1.4 259/2021.docx (6,34KB)

DOCXZałącznik nr 1.5 259/2021.docx (5,95KB)

DOCXZałącznik nr 1.6 259/2021.docx (6,41KB)

DOCXZałącznik nr 1.7 259/2021.docx (149,82KB)

DOCXZałącznik nr 1.8 259/2021.docx (232,31KB)

DOCXZałącznik nr 1.9 259/2021.docx (156,33KB)

DOCXZałącznik nr 1.10 259/2021.docx (6,25KB)

DOCXZałącznik nr 1.11 259/2021.docx (5,96KB)

DOCXZałącznik nr 1.12 259/2021.docx (6,62KB)

DOCXZałącznik nr 1.13 259/2021.docx (6,06KB)

DOCXZałącznik nr 1.14 259/2021.docx (6,52KB)

DOCXZałącznik nr 1.15 259/2021.docx (5,88KB)

DOCXZałącznik nr 1.16 259/2021.docx (5,96KB)

DOCXZałącznik nr 1.17 259/2021.docx (6,04KB)

DOCXZałącznik nr 1.18 259/2021.docx (5,98KB)

DOCXZałącznik nr 1.19 259/2021.docx (6,30KB)

DOCXZałącznik nr 1.20 259/2021.docx (5,75KB)

DOCXZałącznik nr 1.21 259/2021.docx (7,45KB)

DOCXZałącznik nr 1.22 259/2021.docx (226,31KB)

DOCXZałącznik nr 1.23 259/2021.docx (6,28KB)

DOCXZałącznik nr 1.24 259/2021.docx (6,55KB)

DOCXZałącznik nr 1.25 259/2021.docx (6,31KB)

DOCXZałącznik nr 1.26 259/2021.docx (6,10KB)

DOCXZałącznik nr 1.27 259/2021.docx (6,66KB)

DOCXZałącznik nr 1.28 259/2021.docx (5,83KB)

DOCXZałącznik nr 1.29 259/2021.docx (10,50KB)

DOCXZałącznik nr 1.30 259/2021.docx (6,18KB)

DOCXZałącznik nr 1.31 259/2021.docx (5,91KB)

DOCXZałącznik nr 1.32 259/2021.docx (6,79KB)

DOCXZałącznik nr 1 259/2021.docx (55,91KB)

DOCXZałącznik nr 3 259/2021.docx (232,29KB)

DOCXZałącznik nr 8 259/2021.docx (232,30KB)

DOCXZałącznik nr 11 259/2021.docx (5,94KB)

DOCXZałącznik nr 13 259/2021.docx (6,03KB)

DOCXZałącznik nr 29 259/2021.docx (7,94KB)

DOCXZałącznik nr 30 259/2021.docx (6,16KB)

DOCXZałącznik nr 30 259/2021.docx (6,18KB)