Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 260/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-11-2021 w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych.

Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 217)

§ 1. Wprowadzam do stosowania, ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zasady dokumentowania przyjęcia do ewidencji księgowej środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 2. Wykonanie powierzam wydziałom merytorycznym i komórkom organizacyjnym dokonującym przyjęcia środków trwałych.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji księgowej środków trwałych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 260/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-11-2021 w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych..pdf (521,26KB)

DOCXZałącznik nr 1 260/2021.docx (16,93KB)