Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 327/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na podstawie wcześniejszych decyzji dotyczacych ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Publicznych Szkół i Przedszkoli, których organem założycielskim jest Gmina Łask

Na podstawie art. art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na podstawie wcześniejszych decyzji Burmistrza Łasku dotyczacych ustanowienia trwałego zarządu na rzecz:
1) Przedszkola Publicznego nr 5 w Łasku - Decyzja Nr 34/2012 Burmistrza Łasku z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
2) Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku - Decyzja Nr 6/2003 Burmistrza Łasku z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
3) Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku - Decyzja Nr 31/2011 Burmistrza Łasku z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
4) Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku - Decyzja Nr 7/2003 Burmistrza Łasku z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
5) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie - Decyzja Nr 3/2003 Burmistrza Łasku z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
6) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu - Decyzja Nr 2/2003 Burmistrza Łasku z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
7) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie - Decyzja Nr 13/2004 Burmistrza Łasku z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
8) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie - Decyzja Nr 8/2003 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie ustanowienia trwałego współzarządu. Decyzja Nr 45/2014 Burmistrza Łasku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia trwałego współzarządu z jednoczesnym ustanowieniem prawa trwałego zarządu,
9) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku oddział ul. Gabriela Narutowicza 28 - Decyzja Nr 49/2018 Burmistrza Łasku z dnia 26 listopada 2018r. dotycząca przekazania w trwały zarząd,
10) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku oddział ul. 9 -Maja 12 - Decyzja Nr 1/2003 Burmistrza Łasku z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
11) Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku oddział ul. Szkolna - Decyzja Nr 11/2004 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2004r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
środki trwałe podlegające ewidencji wartościowej o łącznej wartości 1 223 177,35 zł stanowiące majątek Gminy Łask zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarzadzenia.
§ 2. Przekazanie środków trwałych podlegających ewidencji wartościowej zostanie udokumentowane protokołem przekazania-odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 327/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-12-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na podstawie wcześniejszych decyzji dotyczacych ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Publicznych Szkół i Przedszkoli, których organem założyc.pdf (386,57KB)

DOCXZałącznik nr 1 327/2021.docx (8,15KB)