Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Łasku z dnia 19-01-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 289/2021 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu jego pracy

Na podstawie art. 335 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz.2054, poz. 2264) oraz art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) postanawiam:

§ 1. W Zarządzeniu nr 289/2021 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu jego pracy, zmienionym Zarządzeniem nr 305/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15 grudnia 2021 r., oraz Zarządzeniem nr 9/2022 z dnia 05.01.2022) w §1. uchyla się punkt 4 który brzmi: "4) Sędzia Sądu Konkursowego - dr hab. Tomasz Matuszak, prof. uczelni (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)".
§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 289/2021 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2021 r. pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza sie Przewodniczącej Sądu Konkursowego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Łasku z dnia 19-01-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 289/2021 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu jego pracy.pdf (161,17KB)