Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-01-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz. 2054, poz. 2269, Dz. U. z 2022 r. poz. 25) postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodnicząca Komisji - Lidia Sosnowska (Zastępca Burmistrza Łasku)
2. Członek Komisji - Jarosław Fraszka (Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Sekretarz komisji - Wioletta Adamczyk (Inspektor w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku)

 

 

§ 2. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łask oraz podległych obiektów, infrastruktury i jednostek gminnych w okresie od 01.05.2022r. do 31.12.2022r.
§ 3. Zakres prac Komisji określa art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Wykonanie powierza się Przewodniczącej Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-01-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (164,61KB)