Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-01-2022 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychi klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się w roku szkolnym 2022/2023 następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask:

L.p Rodzaje czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 15 marca 2022 r. od godz. 8.00do 31 marca 2022 r. do godz. 15.00 do 20 maja 2022 r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych 1 - 4 kwietnia 2022 r. 24 - 26 maja 2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych o godz. 12.00 27 maja 2022 r.o godz. 12.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 - 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 27 - 30 maja 2022 r. do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych o godz. 12.00 o godz. 12.00

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych oraz dyrektorom szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek

PDF   Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-01-2022 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów prz.pdf (172,68KB)