Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Łasku z dnia 19-01-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie powierzenia dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli

Na podstawie art. 32 ust. 5 i 6 oraz 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1082) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1372, poz. 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Regulaminu dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Łasku z dnia 19-01-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie powierzenia dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli.pdf (272,77KB)

DOCXZałącznik nr 1 18/2022.docx (7,83KB)