Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie przez Dyrektora Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku na okres kolejnych 3 lat: 1) lokalu o powierzchni 12 m 2 , znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 2, poł. w Łasku-Kolumnie przy Placu Szarych Szeregów 8, z przeznaczeniem na gabinet urologiczny; 2) lokalu o powierzchni 51,4 m 2 , znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 2, poł. w Łasku-Kolumnie przy Placu Szarych Szeregów 8, z przeznaczeniem na gabinet zdrowia i urody; 3) lokalu o powierzchni 52 m 2 , znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, poł. we Wrzeszczewicach Skrejnia 15A, z przeznaczeniem na lokal mieszkalny. 2. Przedmiotowe umowy najmu zawarte będą na rzecz dotychczasowych najemców.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.pdf (97,79KB)